topicon

Självfallet vill du sätta egna etiketter på ditt öl. Du bestämmer själv hur du vill utforma etiketten.

På Hembryggeriet tillhandahåller vi ett datorprogram och en färgskrivare med vars hjälp du producerar etiketterna. Under den tid som åtgår att brygga din ölvört (ca 7-8 timmar) finns det gott om tid att ta fram en etikett som passar dig.

Du kan även utforma din egen etikett på internet med hjälp av olika hemsidor som finns för det ändamålet.

T.ex. http://www.beerlabelizer.com/